Märkimisväärseimad objektid

Töös olevad:

Trammiliini nr 4 rekonstrueerimine Merko Ehitus Eesti AS Vee- ja kanalisatsioonitorustikud, trammiliini viimisel lennujaamani
Nuia tn Tallinna Teede AS Terve tänav rekonstrueeritakse koos allajäävate kommunikatsioonidega, meie töö on väljakaeved ja vee- ning kanalisatsioonitrasside rajamised,
T1 Kaubanduskeskus Merko Ehitus Eesti AS  Vee- ja kanalisatsioonitorustikud kaubanduskeskuse rajamisel
Ranna tee rekonstrueerimine Tallinna Teede AS Terve tänav rekonstrueeritakse koos allajäävate kommunikatsioonidega, meie töö on väljakaeved ja vee- ning kanalisatsioonitrasside rajamised,

2017 valminud objektid

Vee-Kanalisatsiooni liitumispunktid 2017 Tallinna Vesi AS Liitumispunktide rajamised: Kuklase 16, Mooni tn 114, Pallasti tn, Seebi tn
Soojustorustiku rekonstrueerimis tööde kaevetööd, tagasitäited ja aluste ehitused 2017 AS KE Infra (endine AS Küte ja Ehitus) Soojatorustike rek Ehitajate tee piirkonnas

2016 valminud objektid

Viru tn (Pärnu mnt – Harju tn) rek 2015…2016 Tallinna Teede AS Terve tänav rekonstrueeriti koos allajäävate kommunikatsioonidega, meie töö oli väljakaeved ja vee- ning kanalisatsioonitrasside rajamised
Andrese tn elamurajooni rajamine 2016 Viigimarja Arendus OÜ Vee-, sadevee- ja kanalisatsioonitorustike paigaldus. Teede ehitus
Tööstus-laohoone Kesk tn 3, Jüri 2015…2016 SC VArahalaldus OÜ Kinnistule rajatava laohoone kaevetööd, täitetööd ja torustike paigaldus
Transiidikeskuse välistrassid 2016 Astlanda Ehitus OÜ Muuga sadamas laohoone sademeveetrasside rajamine
Porto Franco 2016 Porto Franco OÜ Ärikeskuse sadevee ülepumpamise mahutite paigaldus
Soojustorustiku rekonstrueerimis tööde kaevetööd, tagasitäited ja aluste ehitused 2016 AS KE Infra (endine AS Küte ja Ehitus) Soojatorustike rek Sütiste tn piirkonnas
Ridaelamute välistrassid 2016 Eston Ehitus OÜ Tabasalus, Sarapuu / Pähkli tn ridaelamute välistrassid

2015 valminud objektid

Majaka tn torustikud 2015 Tallinna Kommunaalamet Sadeveetorustike ja kanalisatsioonitorustike paigaldus
Roosna- Alliku – Ahula maantee aluste ehitus 2015 AS Teede REV2 Mehhanismide rent aluste ehituseks
Peterburi tee 2, trammitee uue tagasipöörderingi sademeveetorustikud 2015 AS Merko Ehitus Eesti Tagasipööre trammiteel perspektiiviga lennujaamini viiva ühendusega, ringtee asub ca6m ol.ol pinnast allpool. Sademeveetorustike rajamine
Soojustorustiku rekonstrueerimis tööde kaevetööd, tagasitäited ja aluste ehitused 2015 AS Küte ja Ehitus Soojatorustike rek Veerenni-Herne-Magasini-Puhke tn piirkonnas
Akadeemia tee taastusremont 2015 Tallinna Teede AS Akadeemia tee katte rekonstrueerimistööde käigus kaevude rek.
Pae kaubanduskeskuse välistrassid 2015 Astlanda Ehitus OÜ Vee-, sademevee ja kanalisatsioonitrasside rajamine
Riigikantselei hoone rek. 2015 Riito Ehituse AS Sooja-, sademevee- ja kanalisatsioonitorustike rajamine
Suur-Sõjamäe tänava rek 2014..2015 Tallinna Teede AS Teede aluse ehitus, torustikud
4 trammiliini rek 2014..2015 AS Merko Ehitus Eesti Vee-, sademevee ja kanalisatsioonitrasside rajamine

 

2014 valminud objektid

Vedu küla torusikerek 2014 Viimsi Keevitus AS Vedu küla välistrasside rekonstrueerimine
Kasemetsa kergliiklustee 2014 AS Tallinna Teed Kasemetsa külas kergliiklusteele truupide paigaldus, kraavide rajamine
Paldiski mnt 19 liitusmispunkti rajamine 2 014 AS Tallinna Vesi Tallinna linnas, Paldiski mnt 19 hoonele liitmispunkti rajamine koos taastamistega
Tartu idapoolne ringtee 2 014 OÜ Verston Ehitus aluste ehitus
Pae tn/Paekaare tn küttemagistraal torustikud 2014 AS Küte ja Ehitus Küttemagistraaltorustike 2xDN1200 isolatsioonivahetuseks vajalikud kaeve ja taastamistööd
Tondi tn torustike rek 2014 Viamer OÜ Torustike ehitus Tondi tn reki raames
Narva linna veemajanudprojekt, osa I ja II 2013..2014 OÜ Astlanda Ehitus / Viimsi Keevitus AS Narva linnas vee ja reoveetoustike rekonstrueerimine, dn800 reoveekollektori rek ca 900m

 

2013 valminud objektid

Tartu reoveepuhasti rek 2013 Skanska EMV AS Tartu reoveepuhastis anaeroobse settekäitluse ehitamine, isevoolse toru de900 ja survetoru de630 paigaldus
Kreutzwaldi tänav 2013 OÜ Aigren Võru linnas Kreutzwaldi tn rekonstrueerimine, vee-, sademevee-, kanalisatsioonitorustike rajamine
Tartu ringtee 2013 AS Nordecon Tartu Läänepoolse ümbersõidu ehitus, aluste ehitus
Tallinna Lennujaama õhusõidukite angaari välistrassid 2013 OÜ Astlanda Ehitus Välistrasside rajamine
Ülemiste liikussõlme rek 2010..2013 AS Merko Ehitus Eesti, Tallinna teede AS, AS EF Rand ja Tuulberg Järvevana tee, Peterburi tee, Filtri tee ja Tehnika tänavatele uute torustike rajamine, ca 11km sademevee, joogivee ja reoveekanalisatsiooni torustike. Sh de500 malm veetoru 500m, de800 malmist veetoru 100m, de800 sademeveetoru 300m, de800 reoveekanalisatsiooni toru ca 200m

 

2012 valminud objektid

Pärnamäe tee kerliiklustee 2012 Verston Ehitus OÜ kergliiklustee aluste ehitus 3D projekti alusel
Smuuli tee MAXIMA 2012 Verston Ehitus OÜ Parkla aluse ehitus
Kroodi ristmiku ehitus 2012 Verston Ehitus OÜ Ristmiku aluste ehitus 3D projekti alusel
Kiiu alevi trassid 2012 Viimsi Keevitus AS Kiiu alevi välistrasside rekonstrueerimine

 

2011 valminud objektid

Ämari Lennubaas 2010..2011 EF Rand ja Tuulberg & Astlanda Ehitus OÜ Kahe bioloogilise reoveepuhasti paigaldamine ( suurem 530 ie, väiksem 70 ie-d)
Alajõe sadam 2010..2011 MTÜ Alajõe Ranna Sadama Ühing Kai ehitus
Narva Õlitehas 2010..2011 Merko Ehitus AS Õlitehase õlilao juurdeehituse teed, platsid, vundamendi alused kraavid
Rakvere jäätmejaam 2011 OÜ Astlanda Ehitus Aluste ehitus

 

2010 valminud objektid

Võru linnas Vilja tn ja Tartu tn kanalisatsioonitrasside ehitustööd 2010 Võru Vesi AS Kanalisatsioonitorustike rajamine
Tartu linnas Vana-Ihaste kergliiklustee 2010 AS TREF Drenaaži süsteemi rajamine ning truupide paigaldus
Võru linnas Kirumpää reoveepuhasti biotiikide tühjendus 2010 Skanska EMV AS Biotiikidest muda pumpamine ja sette väljavedu
Kose alevi vee ja kanalisatsioonitorustikud 2010 Hydroservice OÜ Vee ja kanalisatsioonitrasside rajamine
Põlva reoveepuhasti 2010 Skanska EMV AS Reoveepuhasti uue kompostimishoone ja purgla aluste ehitus
Muuga Konteinerterminali Kaid 16 ja 17 2010 Astlanda Ehitus OÜ Vee-, tuletõrjevee ja sajuveetorustike rajamine, tee mulde ehitus 3d projekti alusel
Lustivere paisjärv 2010 Siimel OÜ Lustivere paisjärvest settete eemaldamine
Roomassare sadam 2010 Merko Ehitus AS Vee ja sademevee süsteemide rajamine, aluste ehitus
Vikerkaare elamurajoon 2010 Vikerkaare Majad OÜ Kortermajadele vee, sademevee ja kanalisatsiooni torustike rajamine, pumpla paigaldus
Võru-Valga maantee, Võru-Haanja maantee ja Kose-Puiga kergliiklustee ehitus 2009..2010 AS TREF Truupide paigaldus, aluste ehitus
Kukruse – Jõhvi maantee aluste rajamine 2009..2010 AS TREF, AS TREV-2 Uue maanteelõigu aluste rajamine

 

2009 valminud objektid

Koidula piiripunkti aluste rajamine 2009 TREV2 AS Uue piiripunkti ja raudtee terminali aluste loomine
Valga linnas Pedeli oja kergliiklustee ehitus 2009 AS TREF Kergliiklustee aluste ehitus ja truupide paigaldus.
Are-Suigu mnt truupide paigaldus ja kraavide kaevamine 2009 AS TREF ca 9 km maanteelõigul truupide paigaldus, mahasõitude ehitus ja kraavide kaevamine
Rohuküla sadama põhjasadama kaitsemuulide rekonstrueerimne 2009 Astlanda Ehitus OÜ veevarustuse ja sajuvete kanalisatsiooni ehitustööd